Kancelaria adwokacka

adwokat Anita Marta Lisowska

Kancelaria adwokacka

Adwokat Anita Marta Lisowska

Kancelaria adwokacka adwokat Anita Marta Lisowska z siedzibą w Rudzicy (Konin) świadczy na każdym etapie postępowania profesjonalną pomoc prawną klientom indywidualnym, jak i biznesowym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego, rodzinnego oraz spadkowego.

Współpraca realizowana jest osobiście w siedzibie kancelarii oraz online za pomocą środków komunikowania się na odległość (telefon, e-mail,). Możliwe jest oczywiście spotkanie poza siedzibą Kancelarii np. w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta. Godziny spotkań ustalane są w dogodnych terminach dla Klienta – także popołudniu oraz w soboty.

Prowadzone sprawy

Prawo cywilne

Błędy medyczne

Wykroczenia

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo spadkowe

Ubezpieczenia odszkodowania zadośćuczynienia

Prawo wykonawcze

Prawo gospodarcze

Windykacja należności

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo karne i karnoskarbowe

Postępowanie w sprawach nieletnich

Strategiczne doractwo prawne

Katalog świadczonych usług prawnych jest otwarty, dlatego jeżeli wśród wymienionych wyżej nie ma tej, która bezpośrednio Państwa interesuje, proszę o kontakt

Zakres usług prawnych

Kancelaria zajmuje się: udzieleniem porad prawnych, reprezentowaniem Klientów przed sądem i innymi instytucjami administracji państwowej, sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów lub aktów prawnych. Prowadzę doradztwo prawne nie tylko na terenie miasta Konina oraz województwa wielkopolskiego. Dla osób mieszkających w innych województwach lub mieszkających za granicą istnieje możliwość odbycia porady prawnej przez Internet lub telefonicznie.

Osobom fizycznym (klientom indywidualnym) doradzam w sprawach życia codziennego na przykład: zawieranie umów, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zapłata zachowku, odzyskiwanie należności, rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa. Przedsiębiorcom (klientom korporacyjnym) proponuję kompleksową obsługę prawną obejmującą – w szczególności – negocjacje handlowe, sporządzanie umów, opiniowanie kontraktów handlowych, reprezentację w sporach sądowych i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Działam dla Klienta

Podchodzę indywidualnie oraz wysoce profesjonalnie do każdego Klienta oraz cechuje się wysokim zaangażowaniem w prowadzone przez siebie sprawy.

W kancelarii każdy Klient i każda sprawa jest tak samo ważna. Udzielam rzetelnej, kompetentnej, a przede wszystkim szczerej informacji.

To Klient z zaproponowanych rozwiązań wybiera to najbardziej satysfakcjonujące dla siebie. Moim zdaniem Klient musi wiedzieć, jakie ma możliwości rozwiązania swojego problemu, ale musi też wiedzieć czego może się spodziewać w sądzie.

Zapewniam Klientowi dostęp do wszelkich dokumentów i korespondencji w powierzonej sprawie, informuję o każdej zmianie i konsultuję z nim kolejne kroki, tak aby nie był niczym zaskoczony.

Klienci kancelarii na początku uzyskują rzetelną informację, jakie są realne szanse osiągnięcia przez niego zamierzonego efektu oraz jakie będą koszty związane z prowadzeniem sprawy (opłaty sądowe, opłaty od pełnomocnictwa, wydatki w postaci zaliczki na czynności biegłego itp.).

Nadto Klient jest na każdym etapie sprawy szczegółowo informowany o przebiegu sprawy oraz podejmowanych czynnościach.

Ma on wgląd do składanych do sądów, urzędów pism. Taka profesjonalna i transparentna forma działania pozwala gruntownie zabezpieczyć interesy Klienta oraz spełnić jego oczekiwania.


W każdej sprawie gwarantuję zachowanie poufności!

Wynagrodzenie za pomoc prawną

Z uwagi, iż każda sprawa jest specyficzna wynagrodzenie za usługę ustalane jest indywidualnie.

Na wysokość wynagrodzenia wpływa rodzaj sprawy, stopień skomplikowania, nakład pracy, koszty związane z wykonaniem zlecenia, wartość przedmiotu sporu.

Honorarium za usługi adwokackie jest ustalane zawsze indywidualnie z klientem, biorąc pod uwagę charakter sprawy:

jej złożoność i ilość czynności, które musi podjąć adwokat;
• dowody, które należy przeprowadzić;
• ilość pism, które należy sporządzić;
• ilość porad prawnych itd.

W kancelarii klient otrzymuje rzetelne przedstawienie kosztów związanych ze sprawą obejmujących nie tylko honorarium za prowadzenie sprawy, ale także opłaty i koszty sądowe.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anita Marta Lisowska

Parcelowa 57, 62-510 Rudzica (Konin)
Telefon: +48 530 471 932
Email: adwokat@anitalisowska.com